Wat verlangen wij van u?

 • Uw ID. Wij zijn wettelijke verplicht uw identiteit vast te stellen voordat wij een zakelijke relatie met elkaar aangaan.
  • Het spreekt voor zich dat wij zeer secuur met uw gegevens omgaan
  • Niet alleen omdat dat een wettelijke verplichting is maar omdat wij vinden dat persoonlijke gegevens tot het vertrouwensgebied horen tussen de klant en ons
 • Op tijd aanleveren van de administratie.
  • Zoveel mogelijk compleetheid van de administratie waaronder contracten van telecom, huur-/leen-/leaseauto’s, verzekeringen.
  • In elk geval alle zakelijke contracten maar sommige ook van de privéadministratie.
 • Correspondentie met de belastingdienst zoals btw, inkomstenbelasting, etc.
  • Wij worden ook graag op tijd ingelicht over komende en lopende zaken
 • Dat onze facturen op tijd worden betaald