Voor de kostenaftrek van een werkruimte is van belang of het een zelfstandige werkruimte is. Een werkruimte is in elk geval zelfstandig als de ruimte aan een ander is te verhuren zonder dat de huurder gebruik hoeft te maken van voorzieningen van het woonhuis. Dat zou het geval kunnen zijn wanneer het kantoor beschikt over een eigen afsluitbare ingang, eigen sanitair en een eigen pantry. Is dat het geval dan kunnen alle kantoorkosten worden afgetrokken. Zo niet, dan kan slechts een beperkt aantal uitgaven voor aftrek in aanmerking komen.

 

 

Kantoor / praktijk aan huis

Kantoor / praktijk in huis

Elektriciteit en verwarming

Volledig, naar rato van het gebruiksoppervlak

Alleen Btw, naar rato van het gebruiksoppervlak

Kantoorinrichting

Volledig

Niet

Computer en randapparatuur

Volledig

Volledig

Kantoorartikelen

Volledig

Volledig

Onderhoud en reparatie

Volledig

Niet

Afschrijving

Volledig

Niet

 

Btw ondernemer

  • Wel / niet / gedeeltelijk
  • Terugvordering