Het uitgangspunt voor een onderneming is dat er een zakelijke betaalrekening is. Alle zakelijke in- en uitgaven vinden hierop plaats. Niettemin mogen er ook privé gerelateerde transacties plaatsvinden zoals :

  • Stortingen van privégeld
  • Opnames van privégeld
  • Betalingen met een privékarakter
    • Betaalde belasting (IB, ziektekosten)
    • Overige privé aanschaffingen

Boekhoudkundig gezien wordt elke bon of inkoop waarvan het niet duidelijk is of het een zakelijke aankoop is, als privé aangemerkt en als zodanig geboekt. Op privé aanschaffingen kan geen btw worden teruggevorderd.

Let ook op de tenaamstelling van facturen. Op de factuur moet tenminste de naam van de eigenaar van de onderneming staan (en niet die van een eventuele partner (m/v)). Dit komt regelmatig voor bij facturen van telecombedrijven.