BTW en Kleineondernemersregeling (KOR)

Als je in een jaar minder dan € 1.883 BTW moet betalen dan kun je in aanmerking komen voor belastingvermindering. Je maakt dan gebruik van de 'Kleineondernemersregeling' (KOR). Moet je in een jaar € 1.345 of minder BTW betalen, dan hoef je helemaal geen btw meer te betalen.

 

Je kunt belastingvermindering krijgen op het BTW-bedrag dat je moet betalen als je aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:

 • Je hebt een eenmanszaak of je onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma
 • Je moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 BTW betalen in een jaar
 • De onderneming is in Nederland gevestigd
 • Je voldoet aan je administratieve verplichtingen voor de btw


De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals bv's, stichtingen of verenigingen. De regeling geldt daarom ook niet als één van de maten in een maatschap een rechtspersoon is.

 

Rekenvoorbeelden

Als aan het einde van het jaar blijkt dat de te betalen BTW tussen € 1.345 en € 1.883 ligt, dan wordt er een correctie toegepast op de af te dragen BTW. Dit gaat volgens een ingewikkelde formule : BTW te betalen = BTW berekend - (2,5 x (1.883 - BTW berekend)). Ter verduidelijking volgen hieronder enkele rekenvoorbeelden.

 

Scenario's

 1. Te betalen BTW bedrag is heel laag, € 345
 2. Te betalen BTW bedrag is precies € 1.345, de ondergrens van de KOR
 3. Te betalen BTW bedrag ligt ergens in het midden van de KOR
 4. Te betalen BTW bedrag zit bijna aan de bovengrens van de KOR
 5. Te betalen BTW bedrag zit ver boven de KOR grens

 

  1   2   3   4   5  
Te betalen BTW 3.500     4.500     4.790     4.955     7.155    
Voorbelasting 3.155     3.155     3.155     3.155     3.155    
BTW bedrag vóór vermindering   345     1.345     1.635     1.800     4.000  
Vermindering KOR   345     1.345     620     208     0  
Te betalen BTW   0     0     1.015     1.592     4.000  

 

Nota 

 • Het bedrag 'Vermindering KOR' wordt bij de inkomstenbelasting gezien als 'Overige opbrengsten'. Het kan dus zijn dat hierover inkomstenbelasting moet worden betaald.
 • Per 2020 verandert de systematiek van de KOR volledig. De regeling gaat dan meer afhankelijk worden van de omzet.