Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw. 

 

BTW, wel en niet aftrekken

Als ondernemer mag u de btw aftrekken die aan u is berekend (dit wordt ook voorbelasting genoemd). Het gaat om de btw voor goederen en diensten die u gebruikt voor uw belaste omzet. Dat is de omzet waarvoor u 21%, 9% of 0% btw in rekening brengt aan uw klant.

U trekt de btw af in uw btw-aangifte. Dat doet u in de aangifte over de periode waarin u de factuur ontvangt. U hoeft de btw dus nog niet betaald te hebben. 


U mag geen btw aftrekken over:

 • Privéuitgaven
 • Uitgaven voor uw vrijgestelde omzet
 • Uitgaven voor eten en drinken in een horecagelegenheid
 • Personeelsvoorzieningen, giften en relatiegeschenken van méér dan € 227 (exclusief btw) per persoon per jaar
  (Komt u uit boven de € 227? Dan hebt u voor het hele bedrag geen btw-aftrek)

 

Let ook op de volgende eisen aan de factuur

 • De factuur moet aan de factuureisen voldoen
 • Op de factuur moet de berekende btw staan; als die ontbreekt mag u die niet zelf berekenen en aftrekken

Klik hier voor meer informatie

 

Koopt u goederen of diensten die u zowel zakelijk als privé gebruikt? Dan zijn er 3 mogelijkheden:

 • U trekt helemaal geen btw af.
 • U trekt geen btw af voor het deel dat u privé gebruikt of gaat gebruiken.
 • U trekt de btw volledig af, maar betaalt aan het einde van het jaar btw voor het privégebruik.

 Welke mogelijkheid van toepassing is, hangt af van het soort goederen of diensten.

  

BTW aftrek en belaste omzet

Als u btw ondernemer bent kunt u meestal alle voorbelasting aftrekken, maar dat geldt alleen als u voor 100% belaste omzet hebt. Hieronder is een voorbeeldberekening.

 BTW aftrekbaarheid

Uit bovenstaande tabel blijkt dat als 40% van uw omzet 'Onbelast' is, u maar 60% van de voorbelasting mag aftrekken. Dit percentage wordt aan het einde van het boekjaar vastgesteld aan de hand van de gerealiseerde omzet. Als u een computer koopt van € 500 netto en de BTW daarop is € 105 dan kunt u in dat geval slechts € 63 aftrekken.

Ondernemers waar sprake is van belaste en onbelaste omzet zien we vaak terug in de zorg en in het onderwijs. In sommige gevallen is er een voordeel aan de niet verrekenbare voorbelasting. Dat treed op als de voorbelasting zo laag is dat de 'Kleineondernemersregeling' in werking treedt. Onder die omstandigheid hoeft u soms helemaal geen btw meer af te dragen. Klik hier voor meer info over de KOR.