Je geld binnen krijgen

 

Het klinkt misschien raar maar er is niets zo leuk als een betaling te zien van je factuur. Maar dan moet je die factuur wel sturen aan je klant. Wacht daar niet te lang mee. Er is niets vreemds aan om je factuur direct na het leveren van je product of dienst te versturen.

 

Wanneer factureren

 • Zo snel mogelijk na het leveren van goederen of het voltooien van de werkzaamheden, voor in elk geval niet later dan de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin goederen/diensten zijn geleverd.

 

Factuureisen

 • Uw volledige naam en die van uw afnemer
 • Uw volledige adres en dat van uw afnemer (niet uitsluitend het postbusnummer)
 • Uw btw-nummer en KvK-nummer
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een opeenvolgend nummer, bijvoorbeeld
  • 2018 : 18001, 18002, etc / 2019 : 19001, 19002, etc
  • of 2018 en 2019 : 7100, 7101, … , 7199, 7200, 7201, etc
 • De aard / hoeveelheid / omvang van de goederen of diensten die u hebt geleverd
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw
 • Het btw-tarief dat u in rekening brengt / al dan niet de aanduiding ‘Btw verlegd’
 • Het btw bedrag 

 

Voorbeeld van een factuur die aan de wettelijke eisen voldoet

 

Eenvoudig model Complex model
   
   
Klik op de miniaturen voor een vergroting

 

Let op :

Indien de factuur is gericht aan een buitenlands bedrijf, vermeld dan ook altijd het btw nummer van dat bedrijf op de factuur. Alleen met dat btw nummer kunt u zonder btw factureren. De ondernemer heeft zelf de verantwoording om te controleren of het btw nummer van de buitenlandse afnemer correct is. Deze controle kunt u zelf uitvoeren via de volgende website van de Europese Commissie (VIES): klik hier . 

 

Bewaarplicht van facturen en bonnetjes die zijn gescand

 • Facturen en bonnetjes dienen tenminste 7 jaar te worden bewaard
 • Deze moeten in hun oorspronkelijk vorm bewaard blijven
  • Papieren factuur moet als papier bewaard blijven
   Scannen en als pdf opslaan mag maar de papieren versie is leidend. De inspecteur kan altijd om de papieren versie vragen en in geval van twijfel aan de authenticiteit kan een kopie of scan afgekeurd worden bij controle.
  • Een pdf moet als pdf bewaard blijven. Als deze per e-mail is ontvangen moet ook de betreffende e-mail bewaard blijven.
   Een afdruk maken en opslaan mag natuurlijk altijd maar de inspecteur kan handelen als hierboven.