Maak je wel genoeg uren ?

 

Als je beschouwd wordt als ondernemer dan kun je extra voordelen genieten zoals startersaftrek en MKB vrijstelling. Hiervoor moet je in één kalenderjaar een minimaal aantal uren besteed hebben aan je onderneming. Hiervoor geldt het urencriterium.

Dit urencriterium staat op 1225 in een kalenderjaar.  Alle aan de onderneming bestede uren tellen mee voor het urencriterium, dus ook :

 • Acquisitie
 • Boekhouding
 • Reistijd naar klanten en adviseurs
 • Zakelijke beurs- en seminarbezoeken
 • Zakelijke opleidingen

In geval van een startende onderneming horen ook de tijdsbestedingen in het voortraject tot het urencriterium. Om het aantal uren te bewijzen is het noodzakelijk om een actuele agenda bij te houden met activiteiten. In enkele gevallen kan uit de gefactureerde uren al blijken dat er voldoende uren zijn gemaakt. Bijvoorbeeld een ZZP’er in de bouw die wekelijks of maandelijks aan de opdrachtgever factureert.

Het criterium van 1225 uur per kalenderjaar is niet naar rato. Wanneer de onderneming halverwege het jaar start geldt nog steeds die 1225 uur. Wanneer er aan het criterium wordt voldaan geniet de ondernemer een aantal fiscale voordelen.

De belangrijkste voordelen zijn:

 • Startersaftrek
  • In drie van de eerste 5 jaren krijg je extra startersaftrek op je inkomen
  • Actueel : € 2.123
  • De drie jaren zijn gekoppeld aan de zelfstandigenaftrek. Haal je in 1 jaar niet de norm van 1225 uur, dan mis je je zelfstandigenaftrek en ook de startersaftrek.
 • Zelfstandigenaftrek
  • Een vaste aftrekpost in de inkomstenbelastingsfeer
  • Actueel : € 7.280
 • Elke ondernemer heeft daarnaast altijd recht op MKB winstvrijstelling
  • Actueel : 14% van het bedrag na aftrek van bovenstaande aftrekposten

 

Voorbeeldberekening

Zie de pagina 'Belasting betalen'.

Klik hier