De overheid biedt ondernemers extra aftrekmogelijkheden m.b.t. energie en milieu investeringen.

 

 1. Investeren in energiebesparende maatregelen
  De aftrek is 45% als u in 2019 investeert in nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op de Energielijst. Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel. Investeringen kunnen tegelijkertijd in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Een combinatie van energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek is niet mogelijk.

 2. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
  De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36 procent van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieu-effecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

 3. De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is ook een subsidie op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers.
  Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

 4. Combinatie MIA en VAMIL
  De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. 

 

Voorwaarden

Iedere onderneming die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betaalt, kan in principe gebruikmaken van de MIA/VAMIL. U komt in aanmerking voor de MIA/VAMIL als uw investering voldoet aan de volgende 5 voorwaarden:

 1. Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst.
 2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 3. De investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.
 4. Voor de MIA moet het bedrag aan milieu-investeringen minimaal € 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
 5. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

 

Wij adviseren onze klanten graag in deze complexe materie.

 

Meer weten over dit onderwerp?

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Of bel ons nu op