In welke categorie val ik nu  ?

Globaal worden er 5 categorieën onderscheiden waarmee ondernemers kunnen worden onderscheiden. Elke categorie heeft bepaalde kenmerken en voordelen. Kijk voor de precieze uitwerking van de aftrekposten nog eens op deze pagina met voorbeeldberekeningen van inkomstenbelasting.

 

  Criterium  Aftrekpost
Starter 3 van de 5 jaar € 2.123
Zelfstandige  1225 uur in 1 kalenderjaar € 7.280
MKB winstvrijstelling zie hier  14 %
Resultaat overige
werkzaamheden
bij geen van 3 hierboven geen,
alleen kosten
Hobby bij geen van 4 hierboven en geen
realistische winstverwachting
geen

 

Dit schema kan voor de meeste gevallen worden gehanteerd. Maar er zijn altijd weer uitzonderingen en bijzonderheden. En daarom is het goed om met ons samen te kijken voor welke voordelen je dit jaar en volgende jaren in aanmerking kan komen.