Tellow® - de nieuwe boekhoud app

De Rabobank heeft in 2017 een nieuw revolutionair product uitgebracht op het gebied van boekhouden : TELLOW®. 

TELLOW® is een boekhoud app die automatisch is gekoppeld aan de zakelijke betaalrekening. Zodra er een zakelijke betaling of ontvangst wordt gesignaleerd wordt deze automatisch geboekt. Daarnaast biedt Tellow de mogelijkheid om zelf facturen op te stellen en te verzenden én berekent automatisch de te verrekenen BTW.

 

Hét grote verschil met andere boekhoudprogramma's

Er zijn heel veel boekhoudprogramma's. Wij kennen er ongeveer 10 die we min of meer regelmatig gebruiken. Uiteraard kun je met alle een goede boekhouding doen maar er zit best wel wat verschil tussen de diverse pakketten. En dat vind je dan ook terug in de prijs. In het algemeen werken ze volgens het principe van :

 • Boeken van verkoopfacturen
 • Boeken van inkoopfacturen (kasboek)
 • Boeken van kasboek
 • Boeken van bankafschrijften
 • Al dan niet
  • met opstelfunctie verkoopfacturen
  • inlezen bankafschriften
  • als on-line variant
  • met 'management' informatie
   (zgn dashboards / 'heb ik daar wat aan ? Vaak niet !')
  • en .......

 

Afhankelijk van het pakket en de gekochte uitbreidingsmodules kosten ze tussen € 10,-  en € 100,- per maand per licentie. Waar mogelijkheid kunnen ze automatisch data inlezen of gescande bonnen / A4 facturen inlezen. Sommige kunnen ook SWI bestanden van de bank inlezen en verwerken. Soms zelfs volledig automatisch. Maar de praktijk is dat veel dingen 'automatisch' verkeerd gaan. Vooral het automatisch verwerken van bankafschriften leidt vaak tot veel problemen en fouten, onvolledigheden of onduidelijkheden.

 

Andersom

Tellow® doet het precies andersom. Daar is het uitgangspunt de reeds aanwezige banktransactie waaraan de intern gegenereerde verkoopfactuur wordt gekoppeld. Dat gaat per definitie foutloos. Vervolgens is er een deels automatisch / deels handmatige back-office verwerking van ingescande bonnen en pdf uitvoering van rekeningen.

Ons leek dit een veelbelovend principe.

 

Onze ervaringen

Wij kwamen medio 2017 in aanraking met de ontwikkelingsgroep van Tellow®. Tijdens een bijzonder leuk kennismakingsgesprek stelden we voor om de jonge Tellow® eens flink aan de tand voelen, te meer daar in die tijd Tellow® nog in een bèta versie bestond. Zodoende zijn wij een van de eerste commerciële testers geworden. Aan de hand van onze ervaringen heeft het Tellow® ontwikkelteam direct al een aantal verbeteringen doorgevoerd. We blijven Tellow® doortesten totdat we een jaarwissel hebben doorgevoerd.

 

Kosten

Het gebruik van Tellow is afhankelijk van de hoeveelheid transacties die je laat plaatsvinden. Het gaat dan om verkoopfacturen en inkoopfacturen / bonnetjes. Op de site van Tellow staat een rekenmodule waarmee je de kosten per maand kunt berekenen.

Link naar Tellow